Chłodziwa Torma

Dbałość o zdrowie pracownika oraz innowacja technologiczna na wszystkie potrzeby

Dzięki aktywnemu uczestnictwu firmy w naukowym komitecie technicznym Federchimica i dzięki świadomości ważności chłodziw w miejscu pracy, Bellini uruchomiło linie emulgowalnych chłodziw TORMA. Produkty są w całości stworzone we Włoszech we współpracy z głównymi włoskimi centrami badawczymi. Produkty te zostały stworzone ze starannie dobranych składników, niektóre pochodzenia kosmetycznego, która miały na celu być jak najbezpieczniejsze dla operatorów. Z tych względów TORMA spełnia wszystkie restrykcyjne wymagania Europejskie.

Czterdziestoletnie doświadczenie połączone z szeroką wiedzą chemiczną doprowadziło do rozwoju technologicznie zaawansowanej linii produktów, które są doceniane nie tylko przez rynek ale również przez użytkowników. Dzięki formule jednoskładnikowej większość produktów TORMA jest bezpieczna dla ludzi i środowiska. Ta metoda technologicznego rozwoju umożliwia Bellini chemiczną kontrolę nad każdym składnikiem, który jest ze starannością wyselekcjonowany, tak aby uzyskać zrównoważoną formułę i wydajność. Poświęcenie Bellini w poszukiwaniu substancji innowacyjnych spowodowało uzyskanie szczególnej synergii pomiędzy produktami TORMA, a ich komponentami. Dzięki temu wszystkie potrzeby klienta – jawne i niejawne, zostały zaspokojone.
Chłodziwa TORMA gwarantują również:

 • Stabilność na ataki bakterii i doskonałą odporność na ataki grzybów;
 • Dobrą siłę czyszczenia i dekantacji odpadów;
 • Maximum higienicznej i sanitarnej kompatybilności;
 • Doskonałą siła tnąca;
 • Doskonałą kompatybilność z każdym rodzajem wody;
 • Redukcję dymu przy procesie produkcji;
 • Doskonałą siłę antykorozyjną;
 • Brak drugorzędowych aminów i ich pochodnych zgodnie z Niemieckim TRGS 611;
 • Emulsję, która łatwo się oddziela od olejów smarnych, szczególnie tych produkowanych przez Bellini.

Te cechy prowadzą do następujących korzyści:

 • Wydłużenie życia narzędzi;
 • Zmniejszenie zużycia przez wysoki poziom właściwości myjących;
 • Redukcja zniekształceń części;
 • Zwiększenie parametrów tnących;
 • Doskonała jakość;
 • Redukcja zużycia energii i chłodziwa.

 

Restrykcyjne testy laboratoryjne

Wszystkie emulgujące chłodziwa produkowane przez Bellini, zanim zostaną wprowadzone na rynek, muszą przejść rygorystyczne testy laboratoryjne. Przeprowadzane próby trwają nie krócej niż 8-12 miesięcy. Proces ten umożliwia osiągnięcie gwarancji jakości, w każdych możliwych warunkach produkcyjnych.
Główne testy laboratoryjne zrobione na produktach składają się z:

 • Stabilność koncentratu. Produkt jest trzymany w temp. 0°C a następnie w 50°C przez co najmniej 30 dni: nie może się rozwarstwić lub zmętnieć;
 • Emulsja musi być stabilna przez 1 tydzień w 50° C w wodzie z 5000μS/cm i 70° ff twardości. Emulsja nie może rozwarstwić;
 • Test korozyjności, typ IP 287, DIN 51360 part2, ASTM D4627. Wynik musi wynosić 0, nawet jeżeli stężenie jest mniejsze niż 5%;
 • Test antypienności w cylindrze miarowym. Redukcja musi być znaczna nawet przy bardzo miękkiej wodzie;
 • Test Brugger’a.
 • Test deemulgowalności. Produkty muszą mieć doskonałą kinetykę i termodynamikę deemulgowalności szczególnie z produktami Bellini;
 • W zależności od rodzaju stopu na którym się pracuje, chłodziwo musi mieć dobrą pasywację miedzi (99,9%), aluminium (99,9%) i brązu ( stop E58T);
 • Test biostabilności. Podczas tworzania nowego produktu wolnego od konserwantów, ten test pozwala zobaczyć jaka jest biostablność produktu, czyli w jakim stopniu produkt jest w stanie sam się obronić przed bakteriami.

Wiele innych testów jest przeprowadzanych w naszym laboratorium jako standard; przeprowadzamy testy w połączeniu z finalnym odbiorcą, żeby sprawdzić jak się produkt sprawuje.

Odpowiedzialna innowacja

Głównym celem Bellini jest odpowiedzialne tworzenie nowych produktów; muszą one gwarantować zaawansowaną technicznie wydajność oraz najlepsze higieniczne warunki dla operatorów.
Dlatego też, chłodziwa mieszane z wodą są oparte na eco odnawialnych substancjach i są wolne od formaldehydu oraz boru i jego pochodnych.
Te produkty nie tylko są dostosowane do obecnych wymagań chemicznych ale są również zgodne z przyszłymi regulacjami Europejskimi. Głównym napędem dla rozwoju jest ograniczenie ryzyka dla operatorów.