Harolbio to prawdziwa innowacja. Bio chłodziwo, które jest „czyste” i wysoko wydajne.

Technologia i środowisko nareszcie się spotkały: Harolbio ustala nowy trend w obróbce metali. Linia chłodziw pochodzi z biodegradowalnych i odnawialnych olei roślinnych oraz ze szczególnie innowacyjnej formuły, która nie tylko gwarantuje zdrowsze i czystsze środowisko pracy, ale także wyraźnie zwiększa efektywność cyklu produkcyjnego co powoduje zmniejszenie kosztów.
Harolbio to szacunek dla środowiska, pracownika i gwarant wyższej efektywności produkcyjnej.

Chłodziwo przyjazne dla pracowników.

Poświęcenie Bellini w promowaniu zdrowej rewolucji na rzecz osób pracujących przy obróbce metali spowodowało utworzenie linii chłodziw do obróbki metali – Harolbio. Dział R&D skupiał się przede wszystkim na:

  • Usunięciu WWA ( Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne),czynników rakotwórczych, które znajdują się w olejach mineralnych (szczególnie benzopireny)
  • Wyeliminowaniu mgły olejowej
  • Użyciu niewybuchowych surowców (5mg/m3 dla olei mineralnych)

Podczas używania chłodziw mineralnych istnieje wysokie ryzyko występowania WWA w atmosferze, co może wywoływać problemy rakowe w zależności od ich koncentracji w powietrzu. Ryzyko zmniejsza się, im wyższa jakość chłodziw. Jednak badania wykazały, że nawet najwyższej jakości produkty, zawierające związki WWA, wydzielają więcej ww. związków wraz ze wzrostem czasu okresu używania.

Koncentracja związków WWA w chłodziwie mineralnym.

Nowy 3 miesiąc 6 miesięcy 9 miesięcy
Fenantren 2.5 11.2 64.5 370.0
Antracen 0.6 3.1 19.5 141.0
Fluoranten 5.1 6.9 32.0 49.9
Piren 21.8 35.9 101.8 120.1
Benzoantracen 2.9 7.0 32.9 26.8
Chryzen+trifenylen 2.5 1.4 25.9 21.7
Benzo-and-pyrene 3.1 6.8 40.7 80.2
Benzo-a-pyrene 2.7 5.9 52.5 48.3
Perylen 3.6 6.2 42.0 56.7
Razem 45.0 84.5 411.8 914.7
Koncentracja związków WWA w chłodziwie mineralnym od nowości i po 3/6/9 miesiącach użytkowania. Wartości w ng/g.

Poświęcenie Bellini w opracowaniu Harolbio doprowadziło do uruchomienia linii produktów, która umożliwia wszystkim firmom zajmującym się obróbką metali, posiadanie miejsca pracy, które nie zagraża zdrowiu pracowników nawet przy dłuższym użyciu produktu.

Zakład pracy z Harolbio Zakład pracy z chłodziwem mineralnym Atmosfera na zewnątrz badanej firmy
Naftalen 37 2552 62
Acenaftylen 0 0 0
Acenaften 0 71 0
Fluoren 0 18 0
Fenantren 10.9 37 11.0
Atracen 0.3 1.1 0
Fluoranten 0.4 1.4 0
Piren 1.4 4.3 1.0
Benzoantracen 0 2.9 0
Chryzen 0 3.0 0
Benzo-b-fluoranten 0 0.4 0
Benzo-k-fluoranten 0 0.3 0
Benzo-a-pyrene 0 0.6 0
Dilenzo-a, h-anthranece 0 0 0
Benzo-g, h, i-perylene 0 0.8 0
Indenopiren 0 1.4 0
Σ WWA* 50.0 2694.2 74.0
Ilość cząstek stałych WWA w powietrzu (ng/m3) po 6 miesiącach ciągłej pracy.

Eksperyment pokazał, że tam gdzie jest użyty Harolbio, nawet bez wentylacji i/lub pochłaniacza, jakość powietrza jest porównywalna do tego na zewnątrz zakładu. Użycie tradycyjnych chłodziw na bazie olei mineralnych jest również jednym z głównych przyczyn poślizgnięcia się. Z powodu chemicznego składu, cząsteczki olejów mineralnych rozszczepiają się do atmosfery co powoduje popularne w zakładach pracy mgły. Testy empiryczne pokazały, że tam gdzie użyto Harolbio powietrze jest lżejsze i bardziej przejrzyste, jak również koszty wymiany filtrów powietrza są zdecydowanie mniejsze. Dodatkowo, mikro olejna powłoka, która zazwyczaj pojawia się na podłodze zostaje zredukowana lub całkowicie wyeliminowana. W rezultacie, ryzyko poślizgnięcia się i zranienia jest zmniejszone.

Lokalizacja Mgła
Zakład pracy z Harolbio < 0.13 mg bezwględny*
Zakład pracy z olejem mineralnym 0.19 mg bezwzględny*
Atmosfera na zewnątrz zakładu pracy <0.13 mg bezwzględny*
Oleista mgła w powietrzu (mg/m3)

*Użyty limit techniki analitycznej
Harolbio pozwala zredukować koszty wymiany filtrów powietrza, zapobiec ryzyku poważnych zachorowań i zredukować urazy związane z poślizgnięciem się.

Harolbio przyjacielem dla środowiska

Obecny trend kierujący się w stronę „zielonego” stylu życia zmienia również podejście przedsiębiorstw do biznesu. Jednak nie wszystkie rozwiązania zaproponowane i zaadoptowane w przedsiębiorstwach dają korzyści w kwestii zrównoważenia środowiska. W rzeczywistości, wiele z nich ma tylko działanie marketingowe.

Harolbio jest inne.

Ta linia chłodziw została stworzona aby promować prawdziwą zmianę na rynku. W praktyce, wybierając Harolbio oznacza to, że nie tylko preferujemy odnawialne surowce, ale także chcemy zredukować zanieczyszczenie środowiska i ograniczyć emisje CO2. Dzięki innowacyjnej formule, Harolbio umożliwia zmniejszenie nie tylko konsumpcji energii ale również odpadów przemysłowych. Dodatkowo, poprzez naturalne pochodzenie Harolbio, fizjologiczna emisja oparów podczas produkcji nie zanieczyszcza środowiska. Wybierając Harolbio jako partnera w swojej firmie oznaczać będzie granie w „zielone” na poważnie i bycie odpowiedzialnym za środowisko.

Harolbio, przyjaciel dla Twojego biznesu.

Dodatkowo do korzyści płynących dla pracownika i środowiska, Harolbio posiada doskonałe parametry techniczne i cenę, która jest zgodna ze średnią na rynku. Z punktu fizyczno-chemicznego Harolbio ma wyższy współczynnik lepkości i punkt zapłonu niż klasyczny produkt na bazie olejów mineralnych. Dodatkowo nie posiada granicy wybuchowości.
W końcu, ponieważ skłonność do parowania jest bliska zeru, Harolbio pozwala również zredukować koszty konsumpcji chłodziwa.

Harolbio 5 Chłodziwo mineralne
Lepkość w 40 °C cSt 39 18
Lepkość w 100 °C cSt 8.57 3.8
IV 210 100
Gęstość przy 20° kg/l 0.914 0.854
Punkt zapłonu °C 304 210
Punkt ognia °C 341 230
Granica wybuchowości LEL %vol Nie wybuchowy 0.7
Granica wybuchowości UEL %vol Nie wybuchowy 8
Lotność 250°C 150 ml/min N2 Wt% evaporated 0.5 23
Ciepło właściwe cal/kg °C 500 450
Harolbio 5 vs. Chłodziwo mineralne.

Jeżeli chodzi o wydajność, przy użyciu Harolbio konsumpcja energii elektrycznej jest zazwyczaj o 3-4% mniejsza(do 7% przy cięższych pracach).

Porównanie konsumpcji energii w maszynie pracującej na chłodziwie mineralnym i Harolbio.

Harolbio pozwala zredukować zużycie narzędzi obróbczych do 40% dla obróbki aluminium i do 80% przy obróbce żelaza. Dzięki temu Harolbio pozwala więcej produkować i ogranicza koszty przestojów i ponownego uruchamiania. Dlatego też, w kwestii wydajności, Harolbio jest realną i korzystną alternatywą dla klasycznych chłodziw, które w dalszym ciągu są używane na szeroką skalę