Współpraca z prestiżową włoską firmą metalurgiczną pozwoliła na udoskonalenie środka smarno-chłodzącego najnowszej generacji, ekologicznego w 100% i posiadającego wysokie parametry.

Znana Grupa Strepava ma główną siedzibę w Adro (BS – prowincja Brescia) i jest wiodącą firmą w sektorze samochodowym, z ponad sześćdziesięcioletnią działalnością skonsolidowaną, która produkuje komponenty do pojazdów użytkowych, przemysłowych i autobusów. Oferta proponowana producentom pojazdów użytkowych, przemysłowych, autobusów i samochodów, traktorów i maszyn do robót ziemnych jest usługą kompletną: od designu po projektowanie, od analizy procesu uprzemysłowienia aż po proces produkcyjny. Paolo Rolfi, specjalista na wydziale w zakładzie i siedzibie głównej w Adro (BS) przyjmuje nas tymi słowami: „Na przestrzeni lat Strepava przebyła drogę globalizacji zdolną do takiego poprowadzenia firmy, aby była coraz bardziej cost-effective [efektywność kosztów], działając w krajach szczególnie wrażliwych na nowe metody produkcyjne, zgodnie z rozwojem współczesnego rynku. Wśród naszych klientów są także jedne z najważniejszych firm OEM [producent wyrobów końcowych]”.

Ambitny projekt

Niektóre z najważniejszych wydziałów produkcyjnych w Adro są przeznaczone do obróbki mechanicznej skrawaniem. Wśród wielu innowacji procesu wdrożonego przez Streparavę, w naszej siedzibie zdecydowaliśmy się na pogłębienie takiego, który jest może mniej „uznany”, ale z pewnością nie mniej ważny, tzn. chłodzenie-smarowanie. i znowu Paolo Rolfi wprowadza nas w temat: „Streparava od zawsze zwraca dużą uwagę na aspekty środowiskowe, co potwierdza otrzymany certyfikat środowiskowy ISO14001. z tego punktu widzenia, staramy się zawsze stosować produkty przyjazne dla środowiska i bezpieczne dla zdrowia pracowników.” z tego względu grupa z Lombardii zaczęła interesować się, już w 2007 roku, badaniami firmy Bellini Sp. z o.o. (Zanica BG – Bergamo), firmy ze specjalistycznym doświadczeniem w dziedzinie środków smarnych i płynów przemysłowych. Michele Imberti, specjalista handlowy spółki, przedstawia szczegóły: „Pięć lat temu rozpoczęliśmy udoskonalanie nowego wyrobu w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej. Korzystaliśmy ze współpracy z ważnymi ośrodkami badań, takimi jak Politechnika w Mediolanie, wydział Fizyki Uniwersytetu w Modenie i Medycyny Uniwersytetu w Brescia, a także na etapie testów próbnych parametrów i udoskonalenia, ze współpracy z Grupą Streparava. Chodziło tu o interesujące i pasjonujące wyzwanie, które zakończyło się pozytywnym wynikiem w 2010 roku wraz z narodzinami nowej linii wyrobów, które obecnie oferujemy na rynku pod nazwą Harolbio”.

Niektóre z komponentów wykonane dzięki zastosowaniu chłodziwa smarnego Harolbio marki Bellini.

Rolfi dodaje: „Wspieraliśmy firmę Bellini w tych badaniach, ponieważ byliśmy przekonani, że projekt jest dobry, a jego celem było udoskonalenie nowego wyrobu, który nie tylko okazał się czysty i ekologiczny, ale także zapewnia lepsze parametry z punktu widzenia produkcji wraz z ograniczeniem kosztów”. Z tego powodu Streparava udostępniła firmie Bellini niektóre maszyny do obróbki złożonych komponentów mechanicznych, które przy tej okazji były opróżnione i zalane nowym produktem. Następnie, po rozpoczęciu doświadczeń, uruchomiono system ciągłego monitoringu wszystkich parametrów: skrawania, poboru energii elektrycznej, rozpylanie/opary, zużycie narzędzi i komponentów, zapach, czystość, temperatura silników, jak również obecność substancji toksycznych takich jak IPA (policykliczne węglowodory aromatyczne) itp.; następnie receptury produktu były poprawiane i testy powtarzane – w zależności od otrzymanych wyników – aż do osiągnięcia, po ponad dwóch miesiącach doświadczeń, optymalnego wyniku: Harolbio. Imberti dodaje: „Udało nam się osiągnąć wszystkie cele, które sobie założyliśmy, i uzyskaliśmy całkowicie «czysty» produkt, który jest w stanie wyeliminować wszystkie zagrożenia dla zdrowia związane z wykorzystaniem środków smarno-chłodzących w zakładach mechanicznych, co zostało potwierdzone podpisami lekarzy, do których zwróciliśmy się o opinię. Poza tym, Harolbio pozwala uzyskać parametry pracy równe lub wyższe od szerokiej gamy produktów wysokiej jakości obecnych na rynku, a oprócz tego nie podlega fluktuacjom cen ropy, ponieważ jest produktem o pochodzeniu całkowicie roślinnym”. Po znalezieniu właściwej receptury dla oleju, Bellini opracowała także wersję do sporządzania emulsji Harolbio, wersja, która z powodzeniem jest stosowana przez Streparava. Paolo Rolfi potwierdza: „Dzisiaj możemy powiedzieć, że postąpiliśmy słusznie i dobrze zrobiliśmy, że zainwestowaliśmy w ten projekt”.

Doskonałość „Made in Italy”

Przedsiębiorstwo założone przez Kawalera Pracy [Order przyznawany we Włoszech za zasługi w przemyśle i rolnictwie] Gino Streparava w 1951 roku zajmowało się początkowo ogólną obróbką mechaniczną i budową obrabiarek. W ciągu niewielu lat działalność się poszerza i z upływem czasu stopniowo łączy się z innymi podmiotami przemysłowymi o dużej złożoności technologicznej wyrobów, która nieustannie się zmienia i udoskonala. Obecnie Grupa Streparava jest podmiotem specjalizującym się w produkcji komponentów do podwozi, wahaczy, wałów do wahaczy, obudów do zaworów, skrzyni biegów, zawieszeń, osi itd, przeznaczonych następnie do montażu na pojazdach użytkowych, ciężarówkach, autobusach i zastosowań przemysłowych, wszystkie wykonane zgodnie ze specyfikacją poszczególnych producentów (lub według projektu Streparava).

Integracja całego procesu produkcyjnego jest od zawsze szczególnym elementem polityki firmy z Lombardii, która oferuje klientom nie tylko komponenty, ale całe układy zintegrowane, „pod klucz”, gotowe do montażu na pojazdach. Paolo Rolfi wyjaśnia: „Realizujemy rozwiązania niezwykle innowacyjne dzięki projektowaniu i wdrażaniu specyficznych procesów dopasowanych do naszej firmy. Zasada jest taka, aby zawrzeć w jednym ciągu fazy powstawania wyrobu: od biura projektowego, które dostarcza elementy do budowy form, przez obróbkę mechaniczną, w której wykorzystywane są najnowocześniejsze środki produkcji, aż po montaż. w tym łańcuchu zawiera się także obróbka termiczna, która jest kluczowa i strategiczna dla wartości i wydajności wyrobu końcowego”. Streparava jest w stanie wykonać pomiary bezpośrednio na pojeździe poruszającym się po drodze w celu zebrania wszystkich danych koniecznych do odtworzenia warunków roboczych w laboratorium wykorzystując takie przyrządy jak: czujniki siły (odnośnie sił i momentów działających na piastę koła), opornościowe czujniki położenia, mierniki naprężeń, mierniki przyspieszenia itp.

Paolo Rolfi, specjalista działu Streparava, w zakładzie w Adro (BS). Z tyłu , niektóre z innowacyjnych wyrobów udoskonalonych przez firmę

„Za pomocą specjalnego oprogramowania – kontynuuje Rolfi – wykonujemy analizy i opracowanie zmierzonego sygnału w taki sposób, aby odtworzyć na naszych stanowiskach badawczych takie same warunki jak występują na drodze i przeprowadzić przyspieszone próby zmęczeniowe naszych wyrobów”. Streparawa proponuje na zamówienie rozwiązania i własne wyroby, także dzięki dużej elastyczności operacyjnej, która wynika ze struktury produkcyjnej zdolnej do wprowadzenia, w każdej chwili, ewentualnych zmian i spersonalizowanie wyrobu. i dalej Rolfi: „Nasze motto to «służyć klientowi». Nasze motto odzwierciedla podstawowe zadanie: ciągłe doskonalenie standardów wyrobu, optymalizacja osiągów i parametrów z połączeniem jakości i korzyści ekonomicznych, wspieranie partnera podczas zmian rynkowych, wspieranie potrzeb klientów poprzez współpracę techniczną, już od etapu projektowania wyrobu”. Dzisiaj Grupa Streparava posiada wiele zakładów produkcyjnych na świecie (w Hiszpanii, Brazylii, Chinach i Indiach) i zatrudnia w sumie ponad 500 pracowników. Firma rozwinęła w czasie specjalistyczne kompetencje i stała się duża firmą, która jest w stanie wykonać różne etapy obróbki wyrobu, począwszy od obróbki po montaż końcowy, od obróbki mechanicznej po obróbkę termiczną, rozważając także tam, gdzie to konieczne, wykorzystanie maszyn zbudowanych własnymi siłami.

Inwestycje robią różnicę

Wizyta w zakładzie produkcyjnym w Adro jest także okazją do podsumowania obecnej sytuacji ekonomicznej. Paolo Rolfi zauważa: „Po kryzysie w latach 2008 – 2009 i odnowie w kolejnych dwóch latach 2010 – 2011 możemy powiedzieć, że rok 2012 był rokiem przejściowym z punktu widzenia wzrostu, w tym sensie, że wielkość produkcji pozostała mniej więcej na poziomie roku poprzedniego, a nawet musieliśmy odnotować lekki spadek. Jednak jest to dobry wynik, jeśli porówna się go ze średnią w sektorze, gdzie zanotowano średnie spadki zamówień o 30%.

Szczegół wielkiej wanny do emulsji produktu Harolbio firmy Bellini.

Ogólnie rzecz biorąc, jest spadek inwestycji w całej branży, szczególnie w zakresie pojazdów użytkowych, podczas gdy sektor pojazdów przemysłowych trzyma się dobrze”. Jak staracie się stawić czoła sytuacji? „Bardzo dużo inwestujemy, szczególnie w realizację nowego wydziału produkcji osi ze zautomatyzowanymi układami”. Paolo Aceti, z biura marketingowego Bellini ma bardziej przekrojową wizję: „Nasza firma rozwinęła się z biegiem lat i dzisiaj mamy około 50 współpracowników, wraz z działem sprzedaży. Przetrwaliśmy także pierwszą falę kryzysu, tego z roku 2009, dzięki zwiększeniu ilości zastosowań i klientów, a w tym roku, pomimo ogólnej stagnacji, odnotowujemy wzrost obrotów. Sądzę, że ten pozytywny wynik, w przeciwieństwie do ogólnej tendencji, wynika z tego, że położyliśmy nacisk na kierunek «zielony». Skupiliśmy się na produktach biologicznych, biodegradowalnych i biokompatybilnych; tego typu wyroby stanowiły 25% naszego obrotu w 2011 roku, ale procent stale wzrasta i wkrótce osiągnie 40%”.

Wysokie osiągi całkowicie naturalne

Na zdjęciu od lewej: Andrea Bellini , Paolo Aceti z biura marketingu i Michele Imberti, specjalista handlowy firmy Bellini S.r.l. (Zanica, BG).

Harolbio jest innowacyjną linią produktów, udoskonaloną przez Bellini, do obróbki metali Chodzi tu o wyroby stworzone z surowców pochodzących ze źródeł odnawialnych i biodegradowalnych, w których zastosowanie estrów pochodzenia naturalnego genetycznie i chemicznie zmodyfikowanych, jest połączone z awangardową technologią produkcji pozwala na rezygnację z olejów mineralnych na bazie estrów syntetycznych bez obniżania ich wartości. Główne właściwości Harolbio to większa stabilność na utlenianie w porównaniu z tradycyjnymi olejami mineralnymi i olejami nienasyconymi: doskonałe właściwości smarne ze współczynnikiem tarcia mniejszym o 30% bez dodatków EP: biodegradowalność powyżej 90%; odnawialność, brak IPA i nieprzyjemnych zapachów; wysoka temperatura zapłonu i powstawania oparów. Pełna tolerancja higieniczno-sanitarno-środowiskowa, jak również całkowity brak toksyczności. W przypadku olejów z serii Harolbio nie wykazano żadnego przypadku wartości TLV (Limit czasu ekspozycji na działanie) która jest równa zero. Niektóre próby wykazały nawet, że IPA przy maszynach, w których zastosowano Harolbio, jest niższy w stosunku do otoczenia zewnętrznego. Michele Imberti wyjaśnia: „Osiągnęliśmy taki wynik, ponieważ udało nam się uzyskać wyjątkowo stabilną bazę w celu uniknięcia polimeryzacji typowej dla produktów roślinnych, także w bardzo trudnych warunkach w zakresie temperatury, ciśnienia, reakcji chemicznych itp., wszystkie sytuacje sprawdzone w naszym laboratorium”. Taka „stabilność termo-utleniająca” pozwala na przedłużenie żywotności narzędzi, uniknięcie oparów oleju, zwiększenie dokładności obróbki i parametrów skrawania, redukcję zużycia.

„Zielony” trend – proces nieodwracalny

Bellini S.r.l. z Zanica (BG) jest firmą założoną w latach ’70, obecnie działającą w sektorze środków smarnym i płynów do użytku przemysłowego. Poziom wydajności i doskonałość ich wyrobów, często tworzonych „na wymiar” klienta, są rozpoznawalne na rynku, jak również jej aktywna działalność badawcza, dbałość o jakość i polityka ekologiczno-środowiskowa. Z tego punktu widzenia Andrea Bellini z działu marketingu spółki, wyjaśnia: „Tendencja w kierunku zielonych technologii, tzn. wytwarzania wyrobów na bazach roślinnych, jest coraz bardziej rozpowszechniona, szczególnie na północy Europy. We Włoszech jednak, przedsiębiorstwa zwracają większą wagę na parametry i cenę, ale nie wydają się jeszcze wrażliwe na tematy ekologiczne, przede wszystkim dlatego, że większość z nich to małe i średnie firmy, podczas gdy korzyści są bardziej widoczne, z punktu widzenia zdrowia i obniżki kosztów produkcji, na szerszą skalę. Na szczęście, dzięki badaniom, istnieje możliwość rozwoju wyrobów takich jak nasz Harolbio, w którym współistnieją wszystkie trzy aspekty: ekologiczny, parametry i ceny. w każdym razie jesteśmy pewni, że we Włoszech wrażliwość ekologiczna będzie wzrastać”.

Zaskakujące rezultaty

Paolo Rolfi przedstawia krótko i przejrzyście wszystkie korzyści wypływające ze stosowania Harolbio i podsumowuje: „Głównym parametrem, który udało nam się monitorować, dotyczy narzędzi, których żywotność zwiększyła się co najmniej o 15 – 20% wraz doskonałym wynikiem w ograniczaniu kosztów. Jeśli chodzi o inne czynniki, trudno jest podać dokładne oceny, ale korzyści były oczywiste także patrząc «gołym okiem»: poprawiły się warunki pracy przy maszynie, a testy wykonane przez ASL [włoski instytut zdrowia publicznego] to potwierdzają”.